Kontakt

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

  • Energy analytics, s.r.o.
  • Cintorínska 5
  • 949 01  Nitra
  • IČO: 46 990 470
  • IČ DPH: SK 202 369 3507
  • Zápis: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43495/N.
  • IBAN: SK54 1100 0000 0029 2088 8849, SWIFT (BIC): TATRSKBX