Referencie

Verejne dostupné analýzy a prehľady energy analytics, s.r.o.:

 • Správa: „Energetický trh SR 2015“ (.pdf)
 • Cenová deregulácia dodávky elektriny a zemného plynu. Prieskum názorov medzi dodávateľmi a popis problematiky (.pdf)
 • Vyhodnotenie prieskumu medzi prevádzkovateľmi MDS v SR – 2015 (.pdf)
 • Správa: „Energetický trh SR 2014“ (.pdf)
 • Pozičný dokument RÚZ: Zlikvidujú „sieťové poplatky“ energeticky náročný priemysel na Slovensku? (SK) (.pdf)
 • Správa: Transparentnosť na trhu s elektrinou (EN) (.pdf)
 • Správa: „Energetický trh SR 2013“ (.pdf)
 • Správa: „Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2)“ (.pdf)
 • Správa: „Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2)“ (.pdf)
 • Správa: „Energetický trh SR 2012“ (.pdf)

Referencie energy analytics, s.r.o. (ukončené a aktuálne implementované projekty):

 • komplexný regulačno-administratívny servis pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav,
 • analýza sieťových predpisov (network codes) pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
 • vytváranie projektového pipelinu pre investičný fond so zameraním na energetické projekty,
 • analýza trhu pre dodávateľov elektriny a plynu (segment domácností, segment SMEs),
 • prehľadová analýza trendov v oblasti výskumu a vývoja konceptov smart grids.

Členovia analytického tímu sa v minulosti na svojich pôsobiskách venovali okrem iného i nasledovným činnostiam:

 • pripomienkovanie návrhu vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a plynom,
 • spracovanie dát o spotrebe odberných miest v distribučnej sústave,
 • analýza odchýlok z pohľadu dodávateľa energií,
 • analýza zloženia koncovej ceny,
 • optimalizácia cenových ponúk a taríf, vrátane analýzy dopadov na dodávateľa,
 • analýza vybraných problémov spojených s cenovou reguláciou,
 • prehľadová analýza aktuálneho stavu energetických politík a iniciatív na úrovni SR a EÚ,
 • ad hoc pripomienkovanie aktuálnych legislatívnych návrhov.