Energy Analytics

"Jednoduché riešenia existujú zriedka. Podujať sa na analýzu samozrejmého si vyžaduje neobvyklé myslenie.“ (Alfred North Whitehead)

O nás

Energy analytics, s.r.o. sa zameriava na poskytovanie analytických a konzultačných služieb firmám a ďalším aktérom pôsobiacim na energetickom trhu. Špecializujeme sa predovšetkým na oblasti spojené s trhom s elektrickou energiou a zemným plynom v Slovenskej republike. Dôraz kladieme na kontext, ktorý medzi inými ovplyvňujú najmä energetická legislatíva a regulácia, technológie, trendy a obchodné modely.

Analytické centrum vzniklo na začiatku roka 2013. V júni 2013 sa spoločnosť stala členom Americkej obchodnej komory na Slovensku ako "general member".