Energy Analytics

Publikácia: Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2)

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. vydáva 12. februára 2014 verejne dostupnú správu - Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2). Porovnanie trhu vychádza z niekoľkých oblastí:

  • priebeh liberalizácie národných trhov s elektrinou a plynom v SR a ČR,
  • dotazníkový prieskum medzi zástupcami energetického sektora v oboch krajinách,
  • odhad príjmov do štátnych rozpočtov SR a ČR z odvetvia energetiky,
  • porovnanie finančných ukazovateľov vybraných účastníkov trhu (energetických firiem),
  • popis procesov zmeny dodávateľa elektriny a plynu v oboch krajinách.

Správa (1. časť) je voľne dostupná ako PDF súbor na stiahnutie.

Späť ›