Energy Analytics

Publikácia: Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2)

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. vydala 28. apríla 2014 verejne dostupnú správu - Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2). Porovnanie trhu nadväzuje na skôr publikovanú 1. časť. Druhá časť reportu sa zameriava na stručný popis regulačného prostredia ako rámca pre podnikanie regulovaných subjektov. Text sa venuje i prehľadu ponúk jednotlivých dodávateľov v roku 2014, so zameraním na identifikáciu konečných beneficientov jednotlivých zložiek koncového účtu.

Správa (2. časť) je voľne dostupná ako PDF súbor na stiahnutie.

Späť ›