Jednoduché riešenia existujú zriedka. Podujať sa na analýzu samozrejmého si vyžaduje neobvyklé myslenie.

ALFRED NORTH WHITEHEAD

Analytické a konzultačné služby firmám a ďalším aktérom pôsobiacim na energetickom trhu. Špecializujeme sa predovšetkým na oblasti spojené s trhom s elektrickou energiou a zemným plynom v Slovenskej republike. Dôraz kladieme na kontext, ktorý medzi inými ovplyvňujú najmä energetická legislatíva a regulácia, technológie, trendy a obchodné modely.

Analytické centrum vzniklo na začiatku roka 2013.

V júni 2013 sa spoločnosť stala členom Americkej obchodnej komory na Slovensku ako general member.

Referencie