Trvalo udržateľné modely podnikania v sektore bioenergetiky

Správa, na ktorej vypracovaní sa spolupodieľal kolektív energy analytics, s.r.o.,  mapuje projekty podporené v rámci programu Zelené inovácie v priemysle z Nórskych grantov na Slovensku zameraného na využitie biomasy. Projekty sú analyzované predovšetkým z hľadiska modelu ich podnikania – konkrétne na základe metodiky business modelu canvas. Správa prináša aj stručný popis súčasného systému podpory obnoviteľných zdrojov v SR a v závere predkladá odporúčania pre rozvoj sektora bioenergetiky na Slovensku.

Dokument bol spracovaný v rámci projektu Sustainable Business Models in Slovak Bioenergy Sector podporeného z Bilaterálneho fondu Nórskych grantov. Cieľom projektu bolo poukázať na potrebu trvalej udržateľnosti projektov v sektore bioenergetiky, aj prostredníctvom príkladov najlepšej praxe z iných krajín.

Správa je voľne dostupná na stiahnutie na tejto linke ako súbor PDF.

Zmena sídla energy analytics

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. zmenila k 31.5.2016 sídlo spoločnosti z Bratislavy do Nitry.

Aktuálne údaje spoločnosti sú nasledovné:

energy analytics, s.r.o.
Cintorínska ulica 5

949 01 Nitra

IČO: 46 990 470
IČ DPH: SK 202 369 3507
Zápis: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 86962/B

Report: Energetický trh SR 2015

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. pripravila správu o stave energetického trhu v SR za uplynulý rok – ENERGETICKÝ TRH SR 2015.

Správa je voľne dostupná vo formáte PDF na stiahnutie.

Upozornenie: Posledná aktualizácia správy: 6.4.2016 (aktualizované dáta o objemoch výroby a čistej spotreby, predovšetkým v kontexte medziročných zmien 2014/2015). Aktualizovaná verzia dokumentu je vyznačená dátumom aktualizácie na titulnej stránke PDF dokumentu.

Plynovod Eastring môže mať pre Slovensko významné ekonomické výhody

Plynárenská mapa Európy sa mení. Rusko nečakane zrušilo podporu projektu plynovod South Stream, ktorý mal obísť Ukrajinu a zásobovať juhovýchod Európy. Pokiaľ to naozaj Moskva myslí vážne, môže to znamenať odklon od stratégie väčšej angažovanosti na trhu Európskej únie. Povedal v diskusii na TABLET TV Michal Hudec zo spoločnosti energy analytics.