Energy analytics mení poštovú adresu

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. oznamuje zmenu adresy pre poštový styk.

Nová poštová adresa spoločnosti je:

  • Energy analytics, s.r.o.
  • Cintorínska ulica 5
  • 949 01 Nitra

O plánovanej budúcej zmene oficiálneho sídla bude spoločnosť informovať svojich partnerov písomne.