Jesenná konferencia SPX 2014: Regulácia vyvolala živú diskusiu

Nejasnosť v mechanizmoch regulačných politík, deficitný systém podpory obnoviteľných zdrojov, tarifa za prevádzkovanie systému, vývoj komponentov koncovej ceny elektriny i náklady na odchýlku boli predmetom debát legislatívneho bloku Jesennej konferencie SPX 2014. Odborníci z prostredia energetiky hovorili aj o problematike miestnych distribučných sústav a novej Energetickej politike.

Diskutujúcimi v legislatívnom bloku boli:

  • Branislav Sušila (VSE Holding)
  • Ladislav Gunčaga (Západoslovenská energetika)
  • Michal Hudec (energy analytics)
  • Igor Nagy (ČEZ Slovensko)
  • Rastislav Hanulák (Capitol Legal Group)

Diskusiu moderoval Peter Marčan z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť (ESI).

Zhrnutie debaty je dostupné na energia.sk.