Monitor Global Outlook: Krátenie dodávok plynu na Slovensko poukazuje na limity infraštruktúry

“Inou otázkou je, či bude na trhoch EÚ, západne od Slovenska, dostatok plynu. Obchodné huby ako Baumgarten v Rakúsku alebo NCG v Nemecku sú pre obchodovanie s plynom dôležité, ale obávam sa o ich likviditu v krízových momentoch.” – Michal Hudec, energy analytics.

Úplné znenie článku “Gas cuts to Slovakia highlight infrastructure limits” si v anglickom jazyku môžete prečítať na službe Monitor Global Outlook amerického denníka Christian Science Monitor.