Report: Energetický trh SR 2015

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. pripravila správu o stave energetického trhu v SR za uplynulý rok – ENERGETICKÝ TRH SR 2015.

Správa je voľne dostupná vo formáte PDF na stiahnutie.

Upozornenie: Posledná aktualizácia správy: 6.4.2016 (aktualizované dáta o objemoch výroby a čistej spotreby, predovšetkým v kontexte medziročných zmien 2014/2015). Aktualizovaná verzia dokumentu je vyznačená dátumom aktualizácie na titulnej stránke PDF dokumentu.