Úrady nakupujú plyn bez súťaže, Ftáčnik tají aj cenu

Skúmali sme ministerstvá, Úrad vlády, Kanceláriu prezidenta a mesto Bratislava. Niektoré ministerstvá, ako napríklad Ministerstvo dopravy či hospodárstva sme z porovnania vylúčili, keďže nemajú samostatnú zmluvu na odber plynu.

Kvôli medzerám v poskytnutých dátach, ako aj z dôvodu, že subjekty sa od seba výrazne odlišovali veľkosťou odberu a počtom odberných miest, sme tentoraz nemohli urobiť komplexné porovnanie cien a preto sme sa hlavne zamerali na chyby, ktorých sa jednotlivé subjekty dopúšťajú.  S analýzou nám pomohli experti na nákup plynu – Andrej Lednár z firmy Prvá Energetická a Zuzana Lukáčová zo spoločnosti energy analytics.

Úplné znenie článku: Transparency International Slovensko