Zmena sídla energy analytics

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. zmenila k 31.5.2016 sídlo spoločnosti z Bratislavy do Nitry.

Aktuálne údaje spoločnosti sú nasledovné:

energy analytics, s.r.o.
Cintorínska ulica 5

949 01 Nitra

IČO: 46 990 470
IČ DPH: SK 202 369 3507
Zápis: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 86962/B